1. A438 Michael en Zijn Engelen Ab Klein Haneveld 01:15:42

De beschrijvingen van de Messias en aartsengel Michaël in de Bijbel lopen parallel. Zij hebben beide betrekking op de éne Verlosser van Israël. Evenals Melchizek is de “archangel” een openbaring van Christus vóór Zijn komst op aarde, waarmee Zijn huidige positie in de hemel wordt aangeduid. Het beeld van Michaël en diens engelen is dan ook de oud-testamentische variant van dat van Christus en Zijn Gemeente in hun nu al hemelse positie. Als de “Engel des Heeren” verscheen, was dat in feite altijd een pre-incarnatie van Hem, Die nu het Hoofd van Zijn Lichaam is. Mét de Zijnen zal Hij weldra Zijn heerschappij uit de hemel zichtbaar uitbreiden over de aarde. Dan wordt de draak uit Openbaring 12 (het beest dat dikwijls strijdend met Michaël is afgebeeld) verslagen. Nu al mag de Gemeente in de zekerheid van die overwinning leven.

“Want de Here zal met de stem des Archangels neerdalen.”