1. A437 De ándere weg Ab Klein Haneveld 01:15:24

De genezing van de verlamde in Lukas 5 heeft een profetische lading. Omdat dienaren van de wet de toegang tot de Heer blokkeerden kwam de verlamde via het dak tot Hem. Die route verwijst naar het Nieuwe Verbond en naar de onmogelijkheid om onder de op het vlees gelegde wet zaligheid te verkrijgen. Niet voor niets moesten op het dak eerst tegels worden weggenomen die de wet symboliseren. De verlamde kwam van bovenaf, via de “hemelse” weg. De Heer zag zijn gelóóf – i.p.v. wetsbetrachting – en schonk de man genade. Ondanks die demonstratie en het feit dat alleen uit genade eeuwig leven is te verkrijgen, beroepen veel christenen zich nog steeds op aan het Oude Verbond gerelateerde stelsels en regels, ge- en vérboden, i.p.v. in vrijheid voor Hem te leven. In de kracht van Zijn opstanding.

“De wet was de tuchtmeester tot op Christus.”