1. A436 Beren op de weg Ab Klein Haneveld 01:16:26

Nog niet zichtbaar voor de wereld is het koningschap van Christus. Naar die realiteit verwees de kennelijke kaalhoofdigheid van Elisa. Wegens dat gebrek aan haar werd hij uitgescholden door 42 jongemannen, die met de woorden “kaalkop, ga op” lieten merken zijn aanwezigheid niet op prijs te stellen. Die houding kwam overeen met de weigering van Israël de Heere Jezus als Messias te aanvaarden, omdat die (nog) geen zichtbare, uiterlijke macht eiste. De geschiedenissen van Elisa, een type van de opgestane Christus, en diens voorganger Elia, hebben een sterk profetisch en typologisch karakter. Inclusief het merkwaardige fragment over de 2 beren die de 42 jongeren doodden. Het beeld van de beer staat zowel voor het Medo-Perzische rijk, waarin men de Heer niet mocht dienen, als het toekomstige equivalent daarvan onder de antichrist. Elisa ging na het incident met de beren naar Samaria: een verwijzing naar de Gemeente uit de heidenen, de in het Oude Testament nog bedekte waarheid.

“Indien gij maar gehoord hebt van de verborgenheid.”