1. A433 De Ontembare Tong Ab Klein Haneveld 01:06:12

Terwijl de wereld menselijk spreken stimuleert, noemt de Bijbel de tong een niet (door de mens) te temmen kwaad. Een door tegen de waarheid in druisende hoogmoed gedreven instrument van de oude mens. De gelovige wordt dan ook geadviseerd niet te snel gedachten uit te spreken, maar vooral goed te luisteren naar Gods Woord. Dááruit is alles voortgekomen, ook het nieuwe leven. Het gevaar voor leraren is dat zij meer risico kunnen lopen eigen denkbeelden door te geven, in plaats van volledig te buigen voor het Woord. Toch is die onderwerping de opdracht voor een christen. Opdat hij wordt geleid door “-wijsheid van boven”. Alleen daaruit kan in de praktijk een godvruchtige wandel voortkomen. Dan werkt Gods Geest ook in ons spreken door, mits wij ons daarvoor beschikbaar stellen.

“Uit dezelfde mond komt zegen en vloek voort.”