1. A430 De symfonie der gemeente Ab Klein Haneveld 01:11:52

Samen zingend verkondigen christenen als Lichaam van Christus met één mond “de deugden des Heeren”. Zo vervullen zij een priesterlijke taak van het volk dat nu Zijn erfdeel is. Het sterfelijke lichaam van de gelovige is voor de zonde te niet gedaan. Maar hij mag dat “aarden vat” laten gebruiken door Hem, Die er nieuw leven in bracht. Door te verkondigen en te getuigen van de hoop die in hem is. Als zij zingt doet de Gemeente dat met één mond. Daarin komt de harmonie en eensgezindheid van het Lichaam tot uiting. Zoals spanning van snaren nodig is om geluid voort te brengen, zijn de “aarden vaten” onder druk bruikbaar voor Hem. Met het zingen van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen communiceert de Gemeente en eert zij eendrachtelijk haar Hoofd.

“Zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart.”