1. A426 De verborgen Bruidegom Ab Klein Haneveld 01:09:00

Met het spannende boek Hooglied, over de hunkering van een vrouw naar haar geliefde, weet men in christelijke kring vaak geen raad. De naam van de Heere wordt er niet in genoemd. Het heeft dan ook betrekking op de huidige bedeling, waarin Hij Zich voor Zijn toekomstige bruid Israël verbergt. Het volk verlangt naar zijn Messias, maar zoekt Hem op de verkeerde plaats. De ontmoeting zal in de toekomst plaats vinden in de woestijn. Niet in de stad, die in de Bijbel altijd wereldse systemen met hun religieuze karakter symboliseert. Voor wie in Hooglied de gespannen relatie tussen Bruidegom en bruid herkent, heeft het boek een profetische lading. Als Israël tot Hem – de Andere en Opgestane – komt, zal Hij blijken de contouren van de Gestorvene te dragen. De weduwe onder het Oude Verbond, met Jehovah als Wetgever, zal de bruid onder het nieuwe zijn. Omdat Hij de wet heeft vervuld.