1. A417 Maar nu spreekt de Zoon Ab Klein Haneveld 01:12:11

Niet op profeten is de Gemeente aangewezen om Gods stem te horen. Onder het Nieuwe Verbond spreekt Hij door de Zoon, met Wie gelovigen een hoge positie en nieuw leven in de hemel hebben gekregen. Wel of niet luisteren naar Gods dienstknechten onder het Oude Verbond had grote consequenties. Hoeveel te meer is het de verantwoordelijkheid van degenen die Christus, de Hogepriester, kennen en Zijn Woord hebben ontvangen, daarnaar te handelen. Dat komt neer op het (vast)houden en (uit)leven van de genade die hen is bewezen. Gods vuur zal al hun werken beproeven. Dat kan zowel loon als derving daarvan opleveren.

“Zie toe dat gij Hem Die spreekt niet verwerpt.”