1. A414 Orpa, Ruth en Boaz Ab Klein Haneveld 01:17:04

Twee verhaallijnen lopen naast elkaar door het bijbelboek Ruth. Zij werpen een typologische schaduw vooruit op toekomende gebeurtenissen. Zoals Boaz dat met Ruth deed, zal eens het gelovig overblijfsel van het Joodse volk worden gelost in het land der belofte. Dat gebeurt nadat de relatie tussen Christus en de Gemeente openbaar is geworden. Die is nu nog verborgen, zoals ook over Ruths schoonzuster Orpa niets meer wordt vernomen. Boaz kon Ruth overigens pas lossen, nadat een andere (verborgen) losser, met méér recht erop, daarvan op dat moment moest afzien. Zo ook gaat de voor de wereld onzichtbare lossing van de Gemeente vooraf aan de zichtbare van Israël door de komende Koning.

“Uw God is míjn God…”.