1. A412 Tot dienen geroepen Ab Klein Haneveld 01:12:26

De gelovige is geroepen tot wandel in overeenstemming met zijn hemels burgerschap. Dat vergt gehoorzaamheid. De Heer Zelf was gehoorzaam tot de dood. De Bijbel wijst de christen op verantwoordelijkheden, die alle neerkomen op het dienen van Hem. Dat vergt ook onderwerping – als voor de Heer – aan aardse heren, zoals werkgevers en overheden. Ook in gezinnen behoort dienstbaarheid te heersen. Zodat vrouwen hun mannen onderdanig zijn en mannen hun vrouwen liefhebben, zoals de Heer Zijn Gemeente liefheeft. Samen zijn zij verantwoordelijk voor hun kinderen. Zij mogen die het Woord voorhouden en voorleven. Van kinderen wordt gehoorzaamheid aan ouders verwacht. De mens is van nature een dienstknecht. En de gelovige komt alleen tot ontplooiing als hij zijn Heer dient.

“Elkander onderdanig zijn in de vreze Gods.”