1. A411 Uitverkiezing en Predestinatie Ab Klein Haneveld 01:10:07

Niet mensen zijn, maar Jezus Christus, dé Mens, is door God uitverkoren. Maar wie door geloof bij Hem horen, delen in die positie. Omdat Hij is uitverkoren, zijn zij dat óók, maar uitsluitend “in Hem”. De uitverkiezing van Christus dateert van ver vóór Adam. God stelde toen Iemand aan die al beschikbaar was en bereid Zijn wil te doen. In Christus zijn van nature onreine mensen voor God onberispelijk geworden. Omdat Híj onberispelijk is. Gelovigen zijn op weg naar het zoonschap. Hun Heer kreeg dat na Zijn opstanding. Dat is ook hún predestinatie, hun voorbestemming. Want uitverkorenen in Christus – nu al kinderen en erfgenamen – zijn gepredestineerd tot zonen in de toekomst.

“Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem…..”