1. A398 Visioen van hemelburgers Ab Klein Haneveld 01:12:37

Het Oude Testament bevat veel profetieën over deze tijd waarin de Gemeente wordt gevormd en over het (nog) toekomstige zichtbare Koninkrijk van Jehovah. Het visioen van Josua, een type van de Heere Jezus tijdens Zijn aardse leven, is zo n profetisch fragment, in Zacharia 3. Dat Josua “vuile klederen” droeg, verwijst naar de aangetaste heerlijkheid van de Heere Jezus, Die de ongerechtigheid van de wereld op Zich nam. Maar de hogepriester Josua kreeg nieuwe kleding, en Christus is opgestaan als Hogepriester en Hoofd van allen die in Hem geloven. Zij mogen, Zoals Hij, het oude afleggen en werden hemelburgers, levend in de wetenschap dat straks het Koninkrijk ook zichtbaar wordt op aarde. Dan zal de verdorde vijgenboom Israël uitspruiten, tot heil van de volken.

“Deze Jezus heeft God tot Heere en Christus gemaakt.”