1. A394 Achter het gordijn Ab Klein Haneveld 01:09:30

Wet en genade sluiten elkaar uit. Naar die realiteit verwees de tabernakel. Dagelijks werkten priesters in het heilige, behalve op de jaarlijkse Grote Verzoendag, als de hogepriester het heilige der heiligen betrad. Voor de christen is het zélf werken onder het regime van wet en religie voorbij. Hij passeerde met zijn hemelse Hogepriester het voorhangsel naar het heilige der heiligen. Is met Hem gestorven en opgestaan. Achter het gordijn ligt de “verse en levende weg” der genade. Het oude verbond is voorbij, het nieuwe is gekomen. Daardoor belandt de gelovige automatisch “buiten de legerplaats”. Buiten de systemen van de wereld en (dode) religie. Het is zijn verantwoordelijkheid die (hemelse) positie in te nemen.

“Laat ons vrijmoedig toegaan tot de troon der genade.”