1. A389 Een priesterlijk geslacht Ab Klein Haneveld 01:06:39

Zoals het eerstgeboorterecht niet naar eerstgeboren Ezau, maar naar Jakob ging, kwam het later ook niet bij Israël maar bij de Gemeente terecht. Israël struikelde in ongeloof over een religieus systeem, dat door de apostel Paulus vuilnis werd genoemd. Nadat de Joden Christus en daarmee Diens nieuwe verbond afwezen, vormde Hij Zich een ander priesterlijk volk. Dat zal bij Zijn terugkeer met Hem verschijnen. Dan ook zal Israël niet langer rechtvaardiging zoeken in eigen werk, maar in geloof. Tot dat moment is de Gemeente geroepen tot verkondiging van Gods Woord. Aan ieder die het wil horen.

“Gij zijt een koninklijk priesterdom, een heilig volk.”