1. A384 Eeuwig leven met verlies Ab Klein Haneveld 01:08:24

Omdat het leven dat de gelovige ontving eeuwig is, kan hij dat per definitie niet meer kwijt raken. Het is naar zijn aard onvergankelijk. Wie éénmaal behouden is, kan niet meer verloren gaan. Maar wel veel verliezen. Het doel van de christen is dat hij het nieuwe leven in Christus (uit)leeft, praktiseert. Dat hij zich onder Zijn leiding stelt, waardoor de “vernieuwing van denken”, het licht der Waarheid, zal toenemen. Het geestelijke leven wordt bepaald door de mate van inwoning van het Woord in het hart van de mens. Wie zich daaraan onttrekt, raakt weliswaar niet gescheiden van de liefde van Christus, maar lijdt wel schade. Hij zal behouden zijn, maar loon verliezen.

“Behouden worden als door vuur heen.”