1. A383 Erfenis der vrijheid Ab Klein Haneveld 01:14:03

Uit genade en niet op grond van de wet ontvangt de Gemeente van Christus de erfenis. Zoals eens niet de zoon van de slavin Hagar, maar die van de vrije, onvruchtbare Sarah (uit genade) erfde. Hetzelfde geldt voor Israël. De eerste huwelijksrelatie met Jehovah is verbroken, maar de Opgewekte zal een nieuw verbond sluiten en gemeenschap hebben met dat volk. Dan zal Israël eindelijk vrucht dragen en het beloofde land voor altijd bewonen, nadat het daarbuiten – en buiten het regime van de wet – tot geloof is gekomen. Nu al is de Gemeente, de “zoon der vrije” uit de heidenen, de hemelse erfgenaam.

“Wij zijn kinderen der belofte.”