1. A380 Zon, maan en sterren Ab Klein Haneveld 01:14:16

In rep en roer zal de kosmos zijn, vlak voordat Christus met Zijn gemeente zichtbaar verschijnt op de Olijfberg. Duisternis zal er heersen. De maan krijgt de kleur van bloed, de zon wordt verduisterd en sterren vallen. Door heel de Bijbel wordt profetisch verwezen naar die in Mattheüs ultiem aangekondigde verschijnselen, ter inleiding van de “dag des Heeren”. Tekenen aan de hemel waren altijd inherent aan Gods spreken. Dat zal ook zo zijn aan de vooravond van het komende vrederijk en de daaraan voorafgaande verdrukking over Israël en de volken. Velen zullen omkomen, maar ook dan is er ontkoming voor wie (het Woord) gelooft.

“De dag des Heeren is groot. Wie zal hem verdragen?”