1. A379 Volharden tot het einde Ab Klein Haneveld 01:12:55

Behouden worden, houdt méér in dan tot geloof komen. Dat is pas het begin, waarna de gelovige ook behouden mag gaan léven. Hij draagt het eeuwige leven al in zich, maar het is nog iets ánders dat ook – onder invloed van het nieuwe denken – op aarde al te praktiseren. Dat vergt volharding, zegt de Bijbel. Voor geestelijke groei is het nodig te blijven bij de “gezonde leer”, het voedzame Woord van God. Een kwestie van vasthouden. In de wetenschap dat het eeuwige leven al is begonnen. En intussen lijdzaam (ver)dragen wat er op en wegens het vlees aan droefheid, tegenslag, beproeving over ons komt. Wie volhardt grijpt al naar de heerlijkheid die hem is beloofd.

“Verdraag in alles.”