1. A374 Een tweesnijdend zwaard Ab Klein Haneveld 01:02:15

Een wapen dat kennelijk zélf strijd oproept, blijkt Gods Woord te zijn. Het is een “werktuig” ter verdediging voor de gelovige. De Heere Jezus hanteerde het, toen hij werd verzocht in de woestijn en als Hij zichtbaar terugkeert op aarde, zal het volgens Openbaring opnieuw Zijn zwaard zijn. Het Woord brengt leven, maar in de toekomst ook oordeel. Doordat het vlijmscherp is, brengt het scheiding tussen geloof en ongeloof, vlees en geest, oud en nieuw leven. Het Woord heeft (slag)kracht en versterkt tegelijk het geloof van wie Christus toebehoort.

En neemt het zwaard des Geestes, Gods Woord.”