1. A373 Kleedt u zich maar uit Ab Klein Haneveld 01:01:34

De gelovige stelt zijn lichaam beschikbaar aan zijn Heer, wetend dat het nooit volmaakt wordt. Daarom ontvangt hij ooit, evenals Christus, een verheerlijkt lichaam. Volmaakt is nú al het nieuwe leven in hem, geboren uit onvergankelijk Zaad, met alle kenmerken van de Verwekker. Dat leven moet worden gevoed door (onderwerping aan) Gods Woord. Daarmee is de zondige oude mens niet verdwenen, maar God heeft die dood verklaard. Rekent er niet meer mee. Het is aan de christen hetzelfde te doen. Een kwestie van negeren. Afleggen. Uitdoen, zoals een kledingstuk, om de nieuwe mens aan te doen. Dat is iets anders dan de oude mens actief bestrijden, waardoor die de volle aandacht krijgt. Dat is teveel eer voor iets waar God al mee heeft afgerekend.

“Zoekt de dingen die boven zijn.”