1. A372 Altijd Dezelfde Ab Klein Haneveld 01:12:37

Zoals Mozes de voorganger van het oude verbond was, is Jezus Christus die van het nieuwe. Op grond van Zijn geloof, waarin christenen Hem hebben te volgen, verkeert Hij nu “ter rechterhand Gods”. Op veel plaatsen in de Bijbel is te vinden dat Jehovah altijd Dezelfde is. In Hebreën 13:8 wordt dat over Jezus Christus gezegd. Omdat Hij de uitdrukking is van Gods wezen en als zodanig onveranderlijk. Letterlijk staat er: altijd Zichzelf. Hij kreeg die status, door Zich volledig aan het Woord te onderwerpen en dat te prediken. Dáárin veranderde Hij niet. Het is de bedoeling dat gelovigen Hem in dat spoor navolgen.

“Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde.”