1. A360 Een verhard volk Ab Klein Haneveld 01:12:29

Nog gelooft Israël niet in zijn Messias. Het is blind voor de waarheid. Zijn hart is verhard, zegt de bijbel. Ooit zal het volk de naam van zijn Heer aanroepen. Dan verdwijnt de bedekking over Gods plan. Individueel wenden sommige joden zich al tot Hem. Zij krijgen nu al licht en uitzicht. Zoals iedereen die in Hem gelooft. Daarom mogen christenen Jood noch heiden het Evangelie van Christus onthouden.

“Het hart van dit volk is vet geworden.”