1. A357 Nederigheid Ab Klein Haneveld 00:50:21

Gehoorzaamheid aan God was het kenmerk van Jezus. Hij onderwierp Zich totaal aan het Woord van de Eeuwige. Als voorbeeld voor allen die geloven. Die houding staat haaks op het door theologen gestimuleerde streven van velen zich boven dat Woord te verheffen, in plaats van er nederig voor te buigen. In hoogmoed achten zij zichzelf hoger dan Jezus.

“Die uit God is hoort de Woorden Gods.”