A355 Lid van een kerk?

  1. A355 Lid van een kerk? Ab Klein Haneveld 01:14:12

Geloof is individueel en geen instituut dat door mensen wordt aangeduid als kerk. Wie gelooft in het Woord van God, en dus in de Heere Jezus Christus, wordt van Godswege aan Christus en daarmee aan Zijn Lichaam, de Gemeente, toegevoegd. Menselijke organisaties hebben daar niets mee van doen en zijn in wezen onbijbels.

“De Heere deed dagelijks toe die zalig werden.”