1. A353 God is Alles in Allen Ab Klein Haneveld 01:07:04

God werkt niet aan de verbetering van de oude mens. Hij voorzag in Christus als begin van een nieuwe schepping, waarin Christus alles is in allen. Dit werk begon met de opstanding van Jezus op de derde dag na Zijn kruisdood. De Bijbel laat ons niet onwetend over de volmaking van Gods werk in Christus.

“Opdat Christus zij alles in allen.”