1. A177 Leven, Liefde, Loon Ab Klein Haneveld 01:13:58

Niets kan de gelovige scheiden van Gods liefde. Hij heeft deel aan het nieuwe leven. Dat heeft hij verkregen uit genade en niet zelf verdiend. Maar hij vergaart met (geloofs)werken wel het loon, dat eens wordt uitgekeerd. Dat is afhankelijk van de mate waarin de christen zijn lichaam beschikbaar stelt aan zijn Heer. Hij mag dat doen in alle vrijheid die Christus schonk. Vrij van de wet, zonde en dood. God ziet de gelovige in Christus. Maar de christen moet zich dat nieuwe leven in de Geest wel toe-eigenen. Daarvoor is het nodig te geloven alles wat de Schrift zegt en te negeren wat God Zelf ook negeert: de werken van het vlees.

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?”