1. A014 Onrechtvaardige rentmeester Ab Klein Haneveld 01:14:09

Tot de voor velen moeilijk te begrijpen gelijkenissen behoort die over “De Onrechtvaardige Rentmeester”. Alle gelijkenissen hebben gemeen dat zij bepaalde geestelijke waarheden verborgen houden voor wie vleselijk denken. Die over rentmeesterschap bevat verscheidene lagen. De essentie is dat Gods plan uit diverse huishoudens (bedelingen) bestaat, onder eveneens verschillende rentmeesters. Aan Israël was het beheer van de wet gegeven. Daaraan kwam een einde, evenals aan de functie van de ‘onrechtvaardige rentmeester’. Maar dié begreep dat er iets nieuws zou komen en zocht elders onderdak. Het is een beeld van de bijbelse realiteit dat de zaligheid naar de heidenen ging, omdat Israël die niet goed had beheerd. Maar iedereen, Jood en Griek, is in dat nieuwe geestelijke huis welkom op basis van geloof. Het rentmeesterschap van de wet is door Christus beëindigd. De Heere Jezus legde zijn oorspronkelijke rentmeesterschap neer, in het vooruitzicht van Zijn heerlijkheid, de nieuwe bedeling van genade en het nieuwe huis Gods, de Gemeente.

“En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij met voorzicht had gehandeld.”

 

 https://www.bijbelstudie-evangelisatie.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/