1. A008 Een nieuw schepsel Ab Klein Haneveld 00:41:02

Wie genade ontvangt moet leren dááruit te leven: het oude, zijn aardse natuur, negeren. Er is nieuw leven in hem gekomen, als wijn in een aarden vat. Dat dankt hij aan de opstanding van zijn Heer. Niet aan Diens kruis, want op Golgotha is met Hem voor God de gehele oude schepping gestorven. Daarmee is voldaan aan de eis van de wet. Maar voor gelovigen geldt: “Christus is verrezen in nieuw, eeuwig leven. En wij mét Hem.” Alleen met dát leven, uit Geest in plaats van vlees, houdt God rekening. Niet meer met vlees. Daarom mag ook de christen dat negeren. Bij zichzelf en bij zijn broeders en zusters.

“Het oude is voorbij, het is alles nieuw geworden.”