1. A001 De Naaste Ab Klein Haneveld 01:00:07

Het liefhebben van onze naaste(n) wordt ook in christelijke kring vaak primair gerelateerd aan medemenselijkheid en sociaal engagement. Veelal met een verwijzing naar het bijbelverhaal over de barmhartige Samaritaan. Wie dat fragment goed bestudeert, ontdekt dat de barmhartigheid bewijzende hoofdrolspeler een type is van Christus. Die brengt wie zich aan Hem toevertrouwen naar de hemel (herberg), zorgt voor hen, heeft hen lief. Hij kwam om slachtoffers te redden. Dat konden de wetsdienaren niet. Gelovigen hebben Hem lief Die hen eeuwig leven schonk. Hij bewees hun Naaste te zijn. En in Hem zijn al de Zijnen dat ook, de leden van Zijn Lichaam.

“Wie heeft u barmhartigheid bewezen?”

 

 https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/