Contact informatie

Benny Goodmanstraat 40
1311RA Almere
Tel:  036 – 536 29 76
E-mail: info@bijbelstudie.nl
 

Uit de statuten:
“De stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum stelt zich ten doel de kennis van de inhoud van de Bijbel, die zij beschouwt als Gods Woord, te verspreiden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door getuigenis in woord en geschrift.”

In de praktijk wordt dit werk sinds 1981 gedaan door het houden van bijbelstudieavonden, contactdagen, collegedagen en conferenties, studiereizen; de uitgave van de lezingen op audio-cd’s, audiocassettes en andere audio formaten; de uitgave van brochures en circulaires.
En daarnaast zijn er dan nog de intensieve tentevangelisatie-campagnes.

Financieel is het Nederlands Bijbelstudie Centrum, met ANBI goedkeuring, geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bovenstaande e-mail adres gebruiken.