Welkom bij het NBC


Is wederom het motto van de NBC Tentcampagne 2020
Voor meer informatie op de NBC-Evangelisatiesite kikt u op de afbeelding hierboven.


De Blijde Bijbeltent

Ook déze zomer trekt het Nederlands Bijbelstudie Centrum door het land met de evangelisatietent. De bekende rood-blauwe, inmiddels 15 jaar oude, tent voldeed niet meer aan de steeds strengere eisen van de overheid, en is vervangen door een gloednieuwe.

Drempel
De campagnes zijn vooral bedoeld om ongelovigen en randkerkelijk publiek te bereiken. “Wij willen de mensen met de Waarheid, Gods Woord, in aanraking brengen”, zegt Ab Klein Haneveld. “In de praktijk blijken ook mensen in kerken en evangelische gemeenten schrikbarend weinig te weten van de Bijbel, waarin Christus centraal staat. In veel kringen heeft de prediking haar inhoud verloren door het huidige streven naar laagdrempeligheid. Onze tent heeft letterlijk helemáál geen drempel, maar wij kunnen om de scherpte van Gods Woord, dat zichzelf een tweesnijdend zwaard noemt, niet heen. Wij merken dat veel mensen die werkelijk de Waarheid zoeken, daar juist op afkomen.” ….


Conferentie Wuppertal 2019
3 augustus t/m 10 augustus 2019

Onderwerp: “Gods plan in de Geschiedenis”

Indien de algemene hemelvaartsdag nog uitblijft en onze Heer vertoeft te komen, hopen wij van 3 augustus t/m 10 augustus onze zomerconferentie weer te houden in Wuppertal in Bildungsstätte Bundeshöhe. ’s Morgens, om 09.45 uur en ’s avonds om 19.30 uur, houden we onze bijbelstudie- bijeenkomst. Ontbijt, warme maaltijd en broodmaaltijd respectievelijk 08.30, 12.30 en 18.00 uur. De rest van de tijd is aan u om in te vullen.Wij zorgen voor de samenkomsten en (gratis) koffie en thee, bijna de gehele dag door. Sommige deelnemers zorgen voor wat anders dan koffie, waardoor het ’s avonds – gezelligheid kent geen tijd – wel eens erg laat kan worden, maar dat hebt u zelf – hopen wij – in de hand.

Het complex beschikt over diverse kamers, waar mensen gezellig samenkomen. Een aparte ruimte is ingericht waar de jeugd kan vertoeven. Die ruimte is redelijk geluiddicht, zodat anderen niet hoeven te worden gestoord.


Bijbelstudie Contactdag
zaterdag 11 mei 2019

Onderwerp was: De Olijfberg

De gouden ‘rotskoepel’ op de tempelberg te Jeruzalem moge dan een hoogtepunt zijn in het Heilige Land, de top van de Olijfberg is 65 meter hoger! En van daar keek eens Jezus neer op Jeruzalem en de tempelberg. En kondigde Jeruzalems verwoesting aan. (Luk.19:37-44)
Nooit vergeet ik midden in de troosteloze uitgestrektheid van de woestijn van Judea de aanblik in de verte van de toren van de Russisch-Orthodoxe hemelvaartskerk. Niet de tempelberg, maar de Olijfberg domineert de dorre woestijn! Niet Jeruzalem, maar “de berg die voóór Jeruzalem ligt, tegen het oosten”. (Zach.14:4)

Olijven en hun olie zijn een symbool van vreugde en eeuwig leven, maar hoe komt het dat de toenmalige “opgang der olijven” (2Sam.15:30) gekenmerkt wordt door naar schatting 150.000 graven? Geen berg olijven, maar een reusachtige grafheuvel…. Hier koos onze Heiland zijn laatste domicilie. (Luk.21:37; 22:39) Hier onderwees Hij Maria en Martha en hier verrees Lazarus uit de dood. Hier hield Jezus zijn “rede over de laatste dingen”. (Mat.24:3) Van hier voer Hij demonstratief ten hemel. (Hand.1:12) En hier zal Hij spoedig Zijn voeten weer zetten. Als Jeruzalem voor de laatste maal zal worden verwoest. (Zach.14:4)

Deze markante locatie was het onderwerp van de Contactdag in Apeldoorn op 11 mei.


Lezingen online

Mede door de tegenwoordig grote diversiteit op het gebied van geluidsdragers en de daarmee gepaard gaande verwarring, hebben wij besloten om alle beschikbare lezingen uit onze catalogus online te zetten. U kunt deze lezingen rechtstreeks beluisteren via deze site.

Ze zijn als tevoren gratis te bestellen in mp3 formaat via: www.bijbels-panorama.nl
Daar kunt u eventueel ook Audio cd’s bestellen of bijbellezingen downloaden.

Dat het al mag bijdragen ter verheerlijking van Zijn naam en ter opbouw van uw geloofsleven en wandel met Hem.

U vindt de studies in de linkerkolom onder de knop ‘bijbellezingen’


“Bijbelse Basis Begrippen, deel 2”

Verzoening, vergeving, verlossing, zonde, zaligheid, heiligmaking, koninkrijk, vader, zoon, wedergeboorte, evangelie, geloof, gemeente ….. Ziehier een willekeurige reeks fundamentele Bijbelse woorden, waarvan de betekenis in hoge mate is verloren gegaan door het camouflerend taalgebruik der modernere theologie. En natuurlijk door gefilosofeer óver de Bijbel in plaats van studie ín de Bijbel.

Daarom was het onderwerp van de afgelopen NBC Bijbelstudie Conferentie te Wuppertal ook in 2018 weer “Bijbelse Basis Begrippen”

Deel één: