NBC homepage 01-12-2019 inclusief doopdienst 24 november

Welkom bij het NBC


Doopdienst
Zondag 24 november 2019 

Op zondag 24 november werd er wederom een doopdienst te houden in Apeldoorn.  Speciaal voor wie gehoor wilde geven aan de oproep van de Heer.

De doopdienst kan onderaan de pagina beluisterd worden en hier gedownload.


Bijbelstudie Contactdag
Zaterdag 9 november 2019

Onderwerp was: Onveranderlijk Woord

“Ons werk bestaat uit het aanpassen van het godsbeeld aan de veranderende tijd”, sprak de zich voor theoloog uitgevende geïnterviewde voor de radio. Wat zou het godsbeeld moeten beginnen zonder het theologisch management, dat hem meesleurt in de vaart der volken, die als vooruitgang wordt bestempeld. Aan godsbeelden moet blijkbaar worden geschaafd om de beschaving bij te houden. Totdat van het hele beeld niets meer resteert. En voor zover de Bijbel hierin een functie heeft wordt ook die geminimaliseerd door grote delen als niet of niet meer van toepassing te verklaren. Weg met verouderde godsbeelden en bijbeluitleg. Maar wat valt er uit te leggen aan “Wat van den beginne was … dat verkondigen wij u.” Of “Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid.” Of “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.” Een veranderend godsbeeld is een schepping van de mens. Maar de Bijbel leert het tegenovergestelde: Een onveranderlijke God is de Schepper van de mens, die als schepsel door Hem wordt opgeroepen om zijn oor naar Hem te neigen en zich te laten onderwijzen door zijn onveranderlijk Woord.

Conferentie Wuppertal 2019
3 augustus t/m 10 augustus 2019

Onderwerp was: “Gods plan in de Geschiedenis”

Onder het devies “God wil dat alle mensen zalig worden” (1Tim.2:4) wordt het werk Gods beschouwd als soteriologisch van aard. Opzettelijk of niet: hiermee wordt de (redding van de) mens centraal gezet in Gods handelen. In werkelijkheid is Gods werk theocentisch: het gaat niet om de mens, maar om God Zelf. Immers staat ter discussie of God wel rechtvaardig is in zijn handelen met mens en wereld. Of hij niet schromelijk te kort schiet in zijn veronderstelde betrokkenheid bij de schepping. Waarom grijpt Hij niet in? Kortom, God heeft eén en ander te bewijzen in de loop van de historie. Zoals Zijn toorn en macht (Rom.9:22) en de rijkdom Zijner heerlijkheid (Rom.9:23). Of de uitnemende rijkdom Zijner genade (Ef.2:7) en Zijn trouw (geloof) (Rom.3:3) en rechtvaardigheid (Rom.1:17; 3:4, 21, 25, 26). Anderzijds wordt in de geschiedenis het volstrekte onvermogen van de mens gedemonstreerd. De zondige natuur van de mens komt immers tot uitdrukking in het falen van alle menselijke filosofie en ideologie. Zelfs een 1000-jarige Christusregering zal niet leiden tot het uitbannen van zonde en dood. En daarom verwachten wij naar Zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. (2Petr.3:13)


Lezingen online 

Mede door de tegenwoordig grote diversiteit op het gebied van geluidsdragers en de daarmee gepaard gaande verwarring, hebben wij besloten om alle beschikbare lezingen uit onze catalogus online te zetten. U kunt deze lezingen rechtstreeks beluisteren via deze site.

Ze zijn als tevoren gratis te bestellen in mp3 formaat via: www.bijbels-panorama.nl
Daar kunt u eventueel ook Audio cd’s bestellen of bijbellezingen downloaden.

Dat het al mag bijdragen ter verheerlijking van Zijn naam en ter opbouw van uw geloofsleven en wandel met Hem.
 

U vindt de studies in de linkerkolom onder de knop ‘bijbellezingen’