1. A018 Opname en verdrukking Ab Klein Haneveld 01:13:53

Opname en Verdrukking (1Thes.5)

Een wereldramp teistert binnenkort de wereld. De Bijbel spreekt over “grote verdrukking”, die in het Midden-Oosten begint en zich over alle volken uitbreidt. Alleen zij die in Christus geloven worden tijdig geëvacueerd. Zij gaan hun Heer tegemoet. Omdat bijna élke bijbelse profetie inmiddels werd vervuld, is er geen reden aan de vervulling van déze te twijfelen. Nú nog biedt God genade aan wie Hem zoeken. Dat is de boodschap van deze cd.

“Die dag zal u niet overvallen.”