Welkom bij het NBC

Bijbelstudie Contactdag Livestream
Zaterdag 16 januari 2021

Onderwerp: Paulus en de Profeten in Rom. 9-11 v.v

Hoewel de apostel Paulus uit gewoonte beschuldigd wordt van het brengen van een nieuwe leer, moet toch heus worden vastgesteld, dat hij zich in al zijn brieven beroept op oudtestamentische schriftplaatsen. Geen enkele stelling in b.v. de brief aan Efeze ontbeert een verwijzing naar het Oude Testament. Wat de apostel feitelijk doet, is de wellicht wat duistere uitspraken van de profeten plaatsen in het licht van het Nieuwe Testament. En daarmee demonstreert hij, dat het tegenwoordige – gemeentelijke – werk Gods niets anders is dan de vervulling van Gods beloften. Weliswaar onbekend, maar niet werkelijk iets nieuws! Juist wanneer Paulus wordt geïsoleerd van de oudtestamentische profeten, kan zijn bediening en leer niet worden begrepen. Dit geldt, meer nog dan in de brief aan Efeze, voor de 3 parenthetische hoofdstukken in de brief aan de Romeinen. Hierin vinden wij minstens 40 verwijzingen naar – of citaten uit – het Oude Testament. De eeuwige polemiek over Romeinen 9 t/m 11 is slechts te wijten aan de aarzeling om eerst deze oude profetieën werkelijk serieus te nemen.

Livestream:

Klik op de afbeelding voor de Livestream
Het dagprogramma
is als volgt:
Eerste Livestream
10:00 – 11:45
Tweede Livestream
13:00 – 14:30
Derde Livestream
15:00 – 16:15

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zijn we helaas genoodzaakt een aantal aanpassingen te doen voor de NBC contactdag van zaterdag 14 november. Naast een andere locatie dient u zich vooraf aan te melden, omdat er maximaal 30 personen in de zaal mogen.

Locatie:
De Hoge Weye
Dorpstraat 34
7361 AV Beekbergen

Voor en achter het gebouw zijn parkeerplaatsen.

Aanmelden
Als u de contactdag wilt bijwonen, dient u zich vooraf aan te melden bij Daan van Eendenburg via daanvaneendenburg@gmail.com. Na uw aanmelding bent u, zonder tegenbericht, welkom in Beekbergen. U kunt zich niet per studie inschrijven, de aanmelding geldt voor de gehele dag.

Misschien ten overvloede: blijf thuis bij klachten.

Catering
Koffie en thee zijn gratis. De lunch dient u zelf mee te nemen, of even in de buurt te bemachtigen. De Hoge Weye is gevestigd in de dorpskern van Beekbergen, met snackbar, broodjeszaak, viskraam, etc. op loopafstand.

Kinderdienst
Er is geen kinderdienst.

We hopen van harte dat de volgende contactdag (13 maart 2021) weer als vanouds kan plaatsvinden.


Online Conferentie Beekbergen 2020
25 juli t/m 31 juli

Onderwerp was: “De Tijd van het Einde” De video’s vindt u hier

Eindtijd en apocalyps zijn – ook in Hollywood – schrikaanjagende termen. Het vergaan van de menselijke beschaving, de planeet of zelfs het zonnestelsel zijn populaire onderwerpen in de moderne amusementsindustrie. En natuurlijk in de “social media”. Maar apocalyps is niets anders dan de naam voor het bijbelboek Openbaring, dat eigenlijk voluit heet: “De openbaring van Jezus Christus” (Op.1:1). De apocalyps is daarom niets anders dan de openbaring, de verschijning, de komst van Jezus Christus in heerlijkheid, om dat sinds Adam beloofde koninkrijk hier op aarde te vestigen en daarmee de troon van David in Jeruzalem te herstellen. Dat is niet het vergaan van de wereld.

Maar terwijl de Bijbel deze dingen vanaf de eerste bladzijden aankondigt, wordt de komst van koning Jezus op de troon van David binnen het christendom officieel als dwaling aangeduid. En wie deze dingen gelooft wordt geacht te behoren tot een sekte. Christus’ oordeel over de volkeren bij Zijn wederkomst wordt daardoor verward met het oordeel van de zogenoemde jongste dag en het vergaan van de wereld. Kortom, binnen het christendom is officieel geen plaats voor begrippen als opname (verzameling) van de Gemeente, verzameling van Israël (zowel de 2 als de 10 stammen), of herstel in een herbouwd Jeruzalem van de troon van David. Men kent alleen nog De Jongste Dag, d.w.z. het vergaan van de wereld. En daarmee wordt dan toch wel een bijster groot deel van de Bijbelse Boodschap genegeerd.

Want “God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven.” (Luk.2:32; 2Sam.7:12).

Daartoe leidt “De tijd van het einde” en de apocalyps.


Door allerlei opgelegde virale en intelligente (sic) beperkingen, hebben wij helaas ook “Wuppertal”, onze traditionele bijbelstudie-conferentie (25 juli – 1 aug) moeten annuleren. Dit wordt door ons (en onze vrienden van de Bundeshöhe) als een groot gemis ervaren.

Daarom werdt hard gewerkt aan een alternatief, waarbij de samenkomsten voor volwassenen – in klein gezelschap bijeen te Beekbergen – direct online werden aangeboden. Ook voor de kinderen en tieners werd er een online (interactief!) programma ontwikkeld. ( Zonnetjes programmaSterren programmaTieners )

Er werden afspraken gemaakt om in die week in kleiner verband samen te komen om toch gezamenlijk en gelijktijdig deze bijeenkomsten te beleven. Ergens op een camping of anderszins.

Meer informatie op de Conferentie Wuppertal pagina.Zou wederom het motto van de NBC Tentcampagne 2020 zijn


De Blijde Bijbeltent

Drempel
De campagnes zijn vooral bedoeld om ongelovigen en randkerkelijk publiek te bereiken. “Wij willen de mensen met de Waarheid, Gods Woord, in aanraking brengen”, zegt Ab Klein Haneveld. “In de praktijk blijken ook mensen in kerken en evangelische gemeenten schrikbarend weinig te weten van de Bijbel, waarin Christus centraal staat. In veel kringen heeft de prediking haar inhoud verloren door het huidige streven naar laagdrempeligheid. Onze tent heeft letterlijk helemáál geen drempel, maar wij kunnen om de scherpte van Gods Woord, dat zichzelf een tweesnijdend zwaard noemt, niet heen. Wij merken dat veel mensen die werkelijk de Waarheid zoeken, daar juist op afkomen.” ….Doopdienst

Zondag 31 mei, 2020 (1.ste pinksterdag)

Op zondag 31 mei a.s. hopen wij wederom een doopdienst te houden in Apeldoorn. D.V. Speciaal voor wie gehoor wil geven aan de oproep van de Heer.

De dienst zal gehouden worden om 14:00 uur.
U bent van harte welkom!

Wilt u zich ook laten dopen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij broeder of zuster Klein Haneveld.
Contact

Locatie: Kerkgebouw Baptistengemeente
Bosweg 77,
7313 CA in Apeldoorn.
14:00 uur.

Voor kaart en routebeschrijving klik op de kaart

Lezingen online

Mede door de tegenwoordig grote diversiteit op het gebied van geluidsdragers en de daarmee gepaard gaande verwarring, hebben wij besloten om alle beschikbare lezingen uit onze catalogus online te zetten. U kunt deze lezingen rechtstreeks beluisteren via deze site.

Ze zijn als tevoren gratis te bestellen in mp3 formaat via: www.bijbelspanorama.nl
Daar kunt u eventueel ook Audio cd’s of bijbellezingen op mp3 bestellen.

Dat het al mag bijdragen ter verheerlijking van Zijn naam en ter opbouw van uw geloofsleven en wandel met Hem.

U vindt de studies in de linkerkolom onder de knop ‘bijbellezingen’