Nederlands Bijbelstudie Centrum
Cross Quartet

Cross Quartet;
gospeltopper van toen

In het nog wat beperkte assortiment populaire Nederlandse geestelijke muziek in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw behoorde het Cross Quartet (net als de Zingende Zusjes Marry en Thea Verheij) tot de top. Waar het optrad, waren volle zalen en tenten vrijwel gegarandeerd. Ook buiten het kerkelijke erf viel het viertal jonge mannen al snel op. Seculiere platenmaatschappijen roken succes en waarschijnlijk geld. Nadat Columbia in 1956 het eerste plaatje met 'Do Lord' en 'Just a little talk with Jesus' had uitgebracht, volgden er meer, ook op andere labels. Deskundigen in de platenbranche constateerden dat het Cross Quartet (later Kwartet) als eerste formatie in Nederland spirituals in close harmony stijl zong. Van meet af aan in zowel Engels als Nederlands, omdat elk lied van een pakkende vertaling werd voorzien.

Het kwartet, geleid door Jo Koekkoek, behoorde tot de prilste voorlopers van wat pas decennia later tot een algemeen geaccepteerde muzieksector, met daaraan gekoppelde (gospel) artiestenstatus zou uitgroeien. Wat dat laatste betreft werd het kwartet in zekere zin te vroeg geboren. Hoewel de leden ervan dat waarschijnlijk niet zullen beamen. Want hang naar roem en bekendheid bleef de succesvolle zangers vreemd. De opbrengsten van de platen gingen naar zending en evangelisatie. Zij wisten zich primair evangelisten. "Misschien  hadden wij in het seculiere populaire genre ook iets kunnen bereiken," zei Jo eens in een interview. "Maar wij wilden onze zang alleen gebruiken voor de verkondiging van het evangelie. Elk mens zou die boodschap moeten leren kennen." Vandaar ook de steevaste Nederlandse vertaling van elk lied: uit vrees dat van het Engels op vaderlandse bodem toch niet alles volledig zou worden begrepen.

Naar hedendaagse maatstaven hadden zij professionele gospelartiesten kunnen zijn, maar zij bleven 'tentenmakers.'  Het kwartet ontstond op de voedingsbodem van het naoorlogse Youth for Christ, toen nog de beweging die massaal jongeren naar haar voor die tijd nogal ongebruikelijke 'rally's' wist te lokken. Velen kwamen daar tot persoonlijk geloof in de Heere Jezus Christus als hun Verlosser. Zoals Jo Koekkoek. Een jaar na die omwenteling in zijn leven richtte hij het kwartet op. Samen met Frans Tromp en Marcel van der Lende. Zij hadden hier een Amerikaans viertal zien optreden en besloten - onder het motto 'dat kunnen wij ook' - dat min of meer te imiteren. Maar het Cross Quartet kreeg een eigen geluid. Nadat na zeven maanden repeteren voor het eerst was opgetreden op 't Brandpunt in Doorn, begon de razendsnelle opmars tot wat Columbia 'een der meest opvallende verschijnselen in het Nederlandse muziekleven' zou noemen.

De samenstelling veranderde enkele malen, de stijl niet. In de zestiger jaren trad het onder de noemer 'Jazz and Gospel' samen op met de inmiddels bekeerde (en bekende) jazzpianist Carel Heinsius, die diverse pretentieuze prijzen had gewonnen.

Het kwartet had toen al diverse buitenlandse tournees op het continent achter de rug. En ook buiten de grenzen oogstte het veel bewondering. Maar de vier vocalisten lieten zich daar niet door meeslepen. Luisteraars wel door hun songs. Die zijn eigenlijk tijdloos. Zoals Degene over Wie ze gaan.

Het initiatief voor het opnieuw uitbrengen van de opnamen van het Cross Quartet (en van de Zingende Zusjes Marry en Thea Verheij) komt van bijbelleraar en audio-restorator Ab Klein Haneveld, behorend tot de generatie die met hun muziek opgroeide en door hun boodschap werd gegrepen.

NBC MUZIEK CD's - Klik op
een afbeelding om te beluisteren


  1240426951_9711.jpg
BBC Combo
35 jaar later. (BESTEL)

 1240427119_2686.jpg
Zingende Zusjes
Marry & Thea Verhey
Vertrouw op Hem. (BESTEL)

 MCD003_Mrd_opn.jpg
Morgenrood
 De Morgenrood opnamen. (BESTEL)

 1240430831_4769.jpg
N.B.C. Country Band
Een zwerver op reis. (BESTEL)


 1240427025_7230.jpg
Annie de Haan
Wat een dag zal dat zijn. (BESTEL)
1240427086_6059.jpg
Zingende Zusjes
Marry & Thea Verhey

Wondere Tijding. (BESTEL)

 1240427047_4209.jpg
Johan Th, Bos en de BBC Combo
Kijk eens in de spiegel. (BESTEL)

 1233779816_991.jpg
Cross Quartet -
gospeltopper van toen
Als je zoekt. (BESTEL)


 1240426980_651.jpg
Johan Th, Bos en de BBC Combo
Geloof het of niet! (BESTEL)

1240430803_7232.jpg
Johan Th, Bos en de BBC Combo
Mensen van morgen. (BESTEL)
 1240427069_9453.jpg
Albert & Minke
Tot aan die dag. (BESTEL)
 1240430803_7233.jpg
Johan Th, Bos en de BBC Combo
Geloof of religie. (BESTEL)
1240430803_7233.jpg
Samenzang 2003. (BESTEL)
 1240430803_7233.jpg
Samenzang 2003: NBC-liederen. (BESTEL)
 1240430803_7233.jpg
Samenzang 2005. (BESTEL)